خدمات تجاری و بازرگانی

شرکت خدمات مسافرت هوایی نیل گشت علاوه بر خدمات مسافرتی، اخذ ویزا و برگزاری تورهای نمایشگاهی و تفریحی در چین، ترکیه و دبی؛ در حوزه خدمات بازرگانی نیز خدمات رسانی به مشتریان خود را آغاز کرده است.

این خدمات شامل موارد زیر است:

ثبت شرکت در کشور چین

ارسال بار