021-43390 info@nilgasht.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
021-43390 info@nilgasht.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

تور پکن

تور پکن نوروزی ۷ شب

7 شب و 8 روز
دسترسی: بهار 98
قیمت اتاق دو تخته DBL (تومان) قیمت اتاق یک تخته SGL (تومان) کودک۶ تا ۱۲ […]
از7,800,000 تومان
0
مشاهده جزییات

تور پکن نوروزی ۵ شب

5 شب و 6 روز
دسترسی: بهار 98
قیمت اتاق دو تخته DBL (تومان) قیمت اتاق یک تخته SGL (تومان) کودک۶ تا ۱۲ […]
از7,800,000 تومان
0
مشاهده جزییات

تور پکن – شانگهای – نوروزی

7 شب و 8 روز
دسترسی: بهار 98
قیمت اتاق دو تخته DBL (تومان) قیمت اتاق یک تخته SGL (تومان) کودک۶ تا ۱۲ […]
از8,090,000 تومان
0
مشاهده جزییات

تور پکن – شانگهای – هانگژو – نوروزی

9 شب و 10 روز
دسترسی: بهار 98
قیمت اتاق دو تخته DBL (تومان) قیمت اتاق یک تخته SGL (تومان) کودک۶ تا ۱۲ […]
از8,090,000 تومان
0
مشاهده جزییات

تور پکن – شانگهای

7 شب و 8 روز
دسترسی: زمستان 97
قیمت اتاق دو تخته DBL (تومان) قیمت اتاق یک تخته SGL (تومان) کودک۶ تا ۱۲ […]
از11,490,000 تومان
0
مشاهده جزییات

تور پکن

5 شب و 6 روز
دسترسی: زمستان 97
قیمت اتاق دو تخته DBL (تومان) قیمت اتاق یک تخته SGL (تومان) کودک۶ تا ۱۲ […]
از8,890,000 تومان
0
مشاهده جزییات

تور پکن – شانگهای – هانگژو

10 شب و 11 روز
دسترسی: زمستان 97
قیمت اتاق دو تخته DBL (تومان) قیمت اتاق یک تخته SGL (تومان) کودک۶ تا ۱۲ […]
از14,990,000 تومان
0
مشاهده جزییات