021-43390 info@nilgasht.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
021-43390 info@nilgasht.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

تور شانگهای

تور پکن شانگهای نوروزی

7 شب و 8 روز
دسترسی: بهار 98
از76,900,000 ریال
0
مشاهده جزییات

تور پکن شانگهای ۵ ستاره نوروزی

7 شب و 8 روز
دسترسی: بهار 98
از76,900,000 ریال
0
مشاهده جزییات

تور پکن شانگهای هانگژو نوروزی

9 شب و 10 روز
دسترسی: بهار 98
از76,900,000 ریال
0
مشاهده جزییات
از76,900,000 ریال
0
مشاهده جزییات

تور پکن شانگهای

7 شب و 8 روز
دسترسی: زمستان 97
از40,900,000 ریال
0
مشاهده جزییات

تور پکن شانگهای هانگژو

9 شب و 10 روز
دسترسی: زمستان 97
از40,900,000 ریال
0
مشاهده جزییات

تور شانگهای

7 شب و 8 روز
دسترسی: زمستان 97
از41,900,000 ریال
0
مشاهده جزییات

تور ایوو شانگهای

7 شب و 8 روز
دسترسی: زمستان 97
از41,900,000 ریال
0
مشاهده جزییات