آتنا اصفهانیان

کانتر فروش

آتنا اصفهانیان هستم

کانتر فروش چین ، عاشق کار و مجموعم هستم

از نظر من سفر….

سفر! 

س، ف، ر 

همین یک کلمه، همین سه حرف 

شاید بنظرتون کوتاه و ناچیز باشه ولی 

امان از روزی که از روی برگه دربیان و به عمل برسن… 

اون وقته که حصار دورمون رو میشکنیم و با دنیاهای دیگه، اقشار مختلف، فرهنگ و مذاهب و… آشنا میشیم

این یک کلمه، این سه حرف، هرچقد که بهش عمل بشه 

هی بیشتر و بیشتر ذهن و قلب مارو بزرگتر میکنه

بیاین به این یک کلمه، به این سه حرف عمل کنیم

Contact Info

(Phone : 02143390(220/230
Email : [email protected]