تور دبیDubai Tour Package

 • تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۷۰ دلار + نرخ پرواز
 • مدت اقامت از ۳ شب
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱۷۰ دلار

پکیج بر اساس پایین ترین نرخ کلاس پروازی و تیپ اتاق محاسبه گردیده که در صورت افزایش نرخ محاسبه میگردد.

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۱۷۰ دلار + نرخ پرواز
 • درجه سختی: سبک
برگزار شده یکشنبه / 2022 August 14 ۳ شب برگزار شده یکشنبه / 2022 August 21 ۳ شب برگزار شده یکشنبه / 2022 August 28 ۳ شب برگزار شده یکشنبه / 2022 September 4 ۳ شب برگزار شده یکشنبه / 2022 September 11 ۳ شب برگزار شده یکشنبه / 2022 September 18 ۳ شب برگزار شده یکشنبه / 2022 September 25 ۳ شب
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / 2022 August 14
پایان: چهارشنبه / 2022 August 17
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / 2022 August 21
پایان: چهارشنبه / 2022 August 24
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / 2022 August 28
پایان: چهارشنبه / 2022 August 31
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / 2022 September 4
پایان: چهارشنبه / 2022 September 7
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / 2022 September 11
پایان: چهارشنبه / 2022 September 14
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / 2022 September 18
پایان: چهارشنبه / 2022 September 21
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / 2022 September 25
پایان: چهارشنبه / 2022 September 28
Sun & Sands Downtown</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۵ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۱ دلار
Asiana Hotel</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۹۰ دلار شب اضافه ۱۰۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۲۰ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
Carlton Palace</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۰۰ دلار شب اضافه ۱۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
Sun & Sands Downtown</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۵ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۱ دلار
Asiana Hotel</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۹۰ دلار شب اضافه ۱۰۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۲۰ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
Carlton Palace</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۰۰ دلار شب اضافه ۱۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
Sun & Sands Downtown</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۵ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۱ دلار
Asiana Hotel</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۹۰ دلار شب اضافه ۱۰۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۲۰ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
Carlton Palace</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۰۰ دلار شب اضافه ۱۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
Sun & Sands Downtown</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۵ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۱ دلار
Asiana Hotel</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۹۰ دلار شب اضافه ۱۰۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۲۰ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
Carlton Palace</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۰۰ دلار شب اضافه ۱۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
Sun & Sands Downtown</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۵ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۱ دلار
Asiana Hotel</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۹۰ دلار شب اضافه ۱۰۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۲۰ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
Carlton Palace</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۰۰ دلار شب اضافه ۱۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
Sun & Sands Downtown</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۵ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۱ دلار
Asiana Hotel</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۹۰ دلار شب اضافه ۱۰۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۲۰ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
Carlton Palace</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۰۰ دلار شب اضافه ۱۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
Sun & Sands Downtown</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۰ دلار شب اضافه ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai</br>★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۷۵ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)</br>★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۱۸۰ دلار شب اضافه ۶۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۳۵ دلار شب اضافه ۸۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۸۵ دلار شب اضافه ۷۱ دلار
Asiana Hotel</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار شب اضافه ۷۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۹۰ دلار شب اضافه ۱۰۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۲۰ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
Carlton Palace</br>★★★★★</br></br>
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۵ دلار شب اضافه ۸۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۰۰ دلار شب اضافه ۱۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۳۰ دلار شب اضافه ۸۵ دلار

پرواز تور هفتگی دبی (هر یکشنبه) با ایرلاین ماهان می باشد.
نرخ‌های درج شده مربوط به اقامت است و پرواز هر تور بر اساس نرخ روز پرواز به این مبالغ اضافه می گردد.
تاریخ برگزاری این تور قابل تغییر می باشد.