تور تفریحی آنتالیاAntalya Tour Package

 • تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۳۵ دلار + نرخ پرواز
 • مدت اقامت از ۶ شب
 • شروع قیمت با تخفیف از ۱۳۵ دلار

نرخ‌های درج شده مربوط به اقامت است و پرواز هر تور بر اساس نرخ روز پرواز به این مبالغ اضافه می گردد.

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۱۳۵ دلار + نرخ پرواز
 • درجه سختی: سبک
 • محدوده سنی: ندارد
برگزار شده دوشنبه / 2022 August 29 ۶ شب برگزار شده دوشنبه / 2022 September 5 ۶ شب برگزار شده دوشنبه / 2022 September 12 ۶ شب برگزار شده دوشنبه / 2022 September 19 ۶ شب برگزار شده دوشنبه / 2022 September 26 ۶ شب برگزار شده دوشنبه / 2022 October 3 ۶ شب
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / 2022 August 29
پایان: یکشنبه / 2022 September 4
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / 2022 September 5
پایان: یکشنبه / 2022 September 11
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / 2022 September 12
پایان: یکشنبه / 2022 September 18
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / 2022 September 19
پایان: یکشنبه / 2022 September 25
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / 2022 September 26
پایان: یکشنبه / 2022 October 2
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / 2022 October 3
پایان: یکشنبه / 2022 October 9
Melodi Hotel</b> ★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱۳۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۳۰ دلار
Melissa Garden</b> ★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۳۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۰۰ دلار
Palmet Family Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۳۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۵۲۸ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۹۰ دلار
Daima Biz Hotel</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۴۵۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۷۳۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۴۱۵ دلار
Titanic Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱,۰۳۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۵۲۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۴۰ دلار
Miracle Resort</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۹۹۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۴۶۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۱۰ دلار
Melodi Hotel</b> ★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱۳۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۳۰ دلار
Melissa Garden</b> ★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۳۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۰۰ دلار
Palmet Family Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۳۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۵۲۸ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۹۰ دلار
Daima Biz Hotel</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۴۵۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۷۳۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۴۱۵ دلار
Titanic Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱,۰۳۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۵۲۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۴۰ دلار
Miracle Resort</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۹۹۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۴۶۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۱۰ دلار
Melodi Hotel</b> ★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱۳۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۳۰ دلار
Melissa Garden</b> ★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۳۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۰۰ دلار
Palmet Family Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۳۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۵۲۸ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۹۰ دلار
Daima Biz Hotel</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۴۵۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۷۳۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۴۱۵ دلار
Titanic Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱,۰۳۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۵۲۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۴۰ دلار
Miracle Resort</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۹۹۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۴۶۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۱۰ دلار
Melodi Hotel</b> ★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱۳۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۳۰ دلار
Melissa Garden</b> ★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۳۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۰۰ دلار
Palmet Family Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۳۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۵۲۸ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۹۰ دلار
Daima Biz Hotel</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۴۵۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۷۳۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۴۱۵ دلار
Titanic Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱,۰۳۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۵۲۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۴۰ دلار
Miracle Resort</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۹۹۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۴۶۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۱۰ دلار
Melodi Hotel</b> ★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱۳۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۳۰ دلار
Melissa Garden</b> ★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۳۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۰۰ دلار
Palmet Family Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۳۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۵۲۸ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۹۰ دلار
Daima Biz Hotel</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۴۵۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۷۳۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۴۱۵ دلار
Titanic Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱,۰۳۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۵۲۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۴۰ دلار
Miracle Resort</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۹۹۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۴۶۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۱۰ دلار
Melodi Hotel</b> ★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱۳۵ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۲۱۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۱۳۰ دلار
Melissa Garden</b> ★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

قیمت اتاق دو تخته ۲۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۳۳۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۰۰ دلار
Palmet Family Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۳۱۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۵۲۸ دلار
قیمت تخت اضافه ۲۹۰ دلار
Daima Biz Hotel</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۴۵۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۷۳۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۴۱۵ دلار
Titanic Lara</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۱,۰۳۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۵۲۰ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۴۰ دلار
Miracle Resort</b> ★★★★★
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

قیمت اتاق دو تخته ۹۹۰ دلار
قیمت اتاق یک تخته ۱,۴۶۵ دلار
قیمت تخت اضافه ۹۱۰ دلار

پرواز تور هفتگی آنتالیا (هر دوشنبه) با ایرلاین ماهان می باشد.
نرخ‌های درج شده مربوط به اقامت است و پرواز هر تور بر اساس نرخ روز پرواز به این مبالغ اضافه می گردد.
تاریخ برگزاری این تور قابل تغییر می باشد.